Visionsplan for Nærum

Nærums nye erhvervs- og vidensby

I 2014 viste en analyse af erhvervsområderne i Rudersdal Kommune, at erhvervsområdet i Nærum rummer et særligt potentiale for udvikling. Nærum ligger godt, tæt på DTU og København, men også tæt på store grønne kvaliteter og velfungerende byfunktioner. Det gør bl.a. byen attraktiv for videnserhverv.

Byens erhvervsområde bærer imidlertid præg af, at området i mange år primært blev brugt til produktion. Det betyder, at flere bygninger er utidssvarende, og at hegn og parkering dominerer byrummene.

Derfor valgte Bycenterudvalget i forlængelse af Planstrategi 2015, at igangsætte udarbejdelsen af en visionsplan for Nærum.

På baggrund af drøftelser i udvalget og dialog med ejerne i erhvervsområdet udarbejdede et rådgiverteam i efteråret 2016 en visionsplan for en ny erhvervs- og vidensby i Nærum.

Rådgiverteamet bestod af urbanist og Ph.d. Niels Bjørn, Sted Arkitekter og Primus arkitekter. 

Du kan læse visionsplanen herunder.

Visionsplanen

Tids- og procesplan for Visionsplanen

Planstrategi 2015
Igangsættelse
Indledende møder
Valg af rådgiver
Forslag til Visionsplan
Dialogmøder
Forventet vedtagelse
Videre proces