Spring til indhold

Visionsplan for Nærum

Nærums nye erhvervs- og vidensby

I 2014 viste en analyse af erhvervsområderne i Rudersdal Kommune, at erhvervsområdet i Nærum rummer et særligt potentiale for udvikling. Nærum ligger godt, tæt på DTU og København, men også tæt på store grønne kvaliteter og velfungerende byfunktioner. Det gør bl.a. byen attraktiv for videnserhverv.

Byens erhvervsområde bærer imidlertid præg af, at området i mange år primært blev brugt til produktion. Det betyder, at flere bygninger er utidssvarende, og at hegn og parkering dominerer byrummene.

Derfor valgte Bycenterudvalget i forlængelse af Planstrategi 2015, at igangsætte udarbejdelsen af en visionsplan for Nærum.

På baggrund af drøftelser i udvalget og dialog med ejerne i erhvervsområdet, udarbejdede et rådgiverteam i efteråret 2016 en visionsplan for en ny erhvervs- og vidensby i Nærum.

Rådgiverteamet bestod af urbanist og Ph.d. Niels Bjørn, STED Arkitekter og Primus Arkitekter. 

Du kan læse visionsplanen herunder.

Visionsplanen

Tids- og procesplan for Visionsplanen

Ny plan for Nærum Erhvervsby 

På baggrund af Visionsplanen for Nærum har kommunen i februar 2020 igangsat udarbejdelsen af en ny rammelokalplan, der skal fastlægge udviklings- og byggemuligheder i Nærum Erhvervsby og stationsområdet. Du kan læse mødereferatet fra Bycenterudvalget her: 

Mødereferat fra Bycenterudvalget d. 05. februar 2020​

For at realisere udviklingen af området skal der laves en rammelokalplan, der baserer sig på principperne i visionsplanen. Rammelokalplanen vil ikke give mulighed for at bygge, men skal fungere som en overordnet plan, der danner rammen for de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, som skal udarbejdes for de konkrete byggeprojekter inden for Nærum Erhvervsby og stationsområdet. 
 
Bycenterudvalget har den 16. september 2020 truffet beslutning om rammelokalplanens overordnede principper. De overordnede principper er fastlagt med udgangspunkt i et oplæg. Du kan læse udvalgssagen og finde oplægget herunder: 

Mødereferat fra Bycenterudvalget d. 16. september 2020 ​

Tids- og procesplan for Nærum planen