Mine data

Den 25. maj 2018 trådte EU-databeskyttelsesforordningen i kraft. Den styrker dine muligheder for bl.a. at få indsigt i, hvilke oplysninger offentlige myndigheder som Rudersdal Kommune har registreret om dig.

Lovændringen betyder også, at du som borger har ret til at få korrigeret forkerte oplysninger om dig, ligesom du har mulighed for at få oplysninger om dig slettet. Det kaldes ret til berigtigelse og sletning.

At du har retten til at søge om berigtigelse og sletning, betyder dog ikke, at det nødvendigvis kan lade sig gøre. Det afhænger af den konkrete sag og de konkrete omstændigheder.

På denne side beskriver vi dine rettigheder, og hvordan du skal forholde dig, hvis du ønsker at få indsigt i kommunens oplysninger om dig.

Dine rettigheder og muligheder

Hvad kan du få indsigt i?
Aktindsigt eller indsigt?
Hvis du søger aktindsigt
Hvis du søger indsigt
Hvornår og hvordan får du svar?
Få rådgivning hos databeskyttelsesrådgiveren (DPO)
Klagemuligheder
Cookie- og privatlivspolitik