Plan for miljøtilsyn

Kommunen skal i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejde en miljøtilsynsplan for tilsyn med virksomheder og husdyrbrug.

Planen indeholder et overblik over det geografiske område, hvor kommunen fører miljøtilsyn, en generel vurdering af væsentlige miljøproblemer, en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats og samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

Miljøtilsynsplanen dækker perioden 2018-2022 og har som formål at informere både virksomheder og borgere om, hvordan kommunens tilsynsarbejde overordnet vil blive gennemført i de næste fire år.

Om Rudersdal Kommunes miljøtilsynsplan

Hvor fører vi tilsyn?

Hvem fører vi tilsyn med?

Hvilke særlige miljøudfordringer er der i Rudersdal?

Hvordan vil vi føre tilsyn fra 2018 - 2022?

Hvem samarbejder vi med?