FAQ om forurening i Haveforeningen Majsletten

Senest opdateret 13. august med endelig dato for info-møde. Først publiceret 16. juli 2019 .

Rudersdal Kommune har foretaget ni stikprøvetest af jorden i Haveforeningen Majsletten og der er fundet forurening i den såkaldte anvendelsesdybde, dvs de øverste 50 cm.

Som følge heraf fraråder vi, at man spise afgrøder, dyrket direkte i jorden i Haveforeningen Majsletten. Se detaljer i svarene herunder.

Behandling på Miljø- og Teknikudvalgets møde 14.8.19

Faktuelt om forureningen

Hvor stammer forureningen fra?
Hvad er der forurenet med?
Hvor er stikprøveboringerne taget?
Hvad viser testresultaterne?
Hvornår bliver alle haverne i Majsletten analyseret?
Har prøverne noget at gøre med prøver vedrørende kontrol af gasudsivning, der blev foretaget i april i år?

Oplysning om forureningen til medlemmerne af Haveforeningen Majsletten

Er medlemmerne af Haveforeningen Majsletten på nogen måde blevet gjort opmærksom på forureningen?
Hvorfor har kommunen ikke oplyst borgerne om, at jorden er giftig?
Hvorfor er medlemmerne af Haveforeningen Majsletten ikke klart informeret om, hvordan jorden må bruges?
Hvorfor har kommunen ikke reageret noget før? I har jo vidst, at grundene var forurenede i mange år?

Sundhedsrisici som følge af forureningen

Kan jeg blive syg af at have spist grøntsager fra nyttehaverne på Majsletten?
Kan jeg stadig spise af mine frugttræer og bærbuske?
Kan vandet drikkes eller må det kun bruges til vanding?

Vandet på Majsletten kommer fra den offentlige vandforsyning og kan derfor drikkes. Der er ingen restriktioner på anvendelsen af vand.

Hvor kan jeg henvende mig med bekymringer om sygdom, hvis jeg har spist grøntsager fra kraftigt forurenet jord i mange år?
Hvor farligt er det at opholde sig på jorden?
Har I givet jeres viden om forureningen videre til andre myndigheder?

Fremtiden for haveforeningen

Lukker Majsletten?
Informationsmøde 29. august