Spring til indhold

Mad- & drikkekartoner

Mad- & drikkekartoner, der traditionelt fylder rigtig godt op i den almindelige danske husholdning, er nyeste skud på stammen i Rudersdal Kommunes indførelse af affaldssortering.

Du kan nu frasortere bl.a. juice-, saft- og mælkekartoner til genanvendelse - det gælder både for enfamiliehuse og etageejendomme.

Mad- & drikkekartonerne skal lægges i det rum, hvor du også lægger plast - altså beholderen til plast / papir. Der sker således ingen ændring i, hvor tit du får tømt denne beholder.

Husk at du på selvbetjeningssiden "Mit affald" hele tiden kan holde øje med dine tilmeldinger:

Selvbetjeningssiden Mit Affald

Plakat_web

Plakat - sortering af mad- og drikkekartoner

Info om mad- & drikkekartoner