Spring til indhold

Måltal for søgning til erhvervsskoler

Rudersdal Kommunes måltal for at styrke det ellers høje niveau for elever, der søger og gennemfører ungdomsuddannelser i Rudersdal Kommune er vedtaget i Børne- og Skoleudvalget

  1. At fastholde niveauet for søgning til de gymnasiale uddannelser.
  2. At reducere andelen af elever, der ikke søger en ungdomsuddannelse.
  3. At øge det nuværende niveau på ca. 6 %, der søger erhvervsuddannelserne med én procent over en fireårig periode til 10 %.
  4. At søgningen til erhvervsuddannelserne ligger stabilt omkring 10 % efter 2025.

Nedenfor kan du se den aktuelle søgning til ungdomsuddannelserne i Rudersdal Kommune sammenholdt med regions- og landstal. Endvidere beskrives de forskellige indsatser og vejledningsopgaverne forud for de unges valg til ungdomsuddannelserne.

 

Søgning til erhvervsuddannelser i 2022 og måltal for 2023