Spring til indhold

Lokaleansøgning for sæson 2021/22

Lokaler og baner ansøges for en sæson ad gangen, men for et to-årigt interval. Det betyder at den godkendte fordeling fra første sæson anvendes som ansøgningsgrundlag for den følgende sæson. Foreninger skal blot oplyse om ønskede ændringer.

Hvad betyder det for sæsonfordelingen 2021/22

Fordelingen 2021/22 er anden sæsonfordeling i det to-årige interval, og derfor anvendes den godkendte sæsonfordeling fra 2020/21 som ansøgningsgrundlag.

Det betyder, at foreninger og andre som udgangspunkt ikke skal indsende ansøgninger til sæson 2021/22 med mindre et eller flere af nedenstående kriterier er gældende.

  1. Foreningen har ønske om ændringer (eventuelle ændringer skal begrundes)
  2. Foreningen er ny, det vil sige er kommet til siden sidste sæsonfordeling.
  3. Der er sket store ændringer i foreningssammensætningen (fx flere/færre børn og unge).
  4. Der er sket væsentlige ændringer på holdniveau (fx hold er rykket op eller ned, der er opnået elitestatus eller lignende).
  5. Andre motiverede, ekstraordinære forhold gør sig gældende.
     

Ingen ændringer - ingen ansøgning

Hvis jeres forening ønsker de samme tider for 2021/22 som fordelt i 2020/21 skal der ikke gøres noget. 

Ændringer betyder ansøgning

Hvis der er ændringer til fordelingen 2020/21, så skal jeres forening ansøge om ønskede ændringer jf punkt 1-5. 

Ansøgningsfrist

Det er muligt at søge om ændringer til sæson 2021/22.Det skal ske senest den 1. februar 2021, hvis et eller flere af ovennævnte kriterier er opfyldt. Eventuelle ansøgninger indsendes på ansøgningsskema.

Ansøgningsskema sæson 2021/22

Evt ændringer forsøges indpasset i fordelingsforslaget for 2021/22. Fordelingen foretages som altid ud fra de gældende regler for udlån og benyttelse af kommunens lokaler og anlæg, med fordelingsmøder, brugerrådsmøder og med endelig godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Tidsplan 

01.02.2021 – Ansøgningsfrist for ansøgninger om lokaler til sæson 2021/22 med basis i et eller flere af de 5 kriterier.
Primo marts – Fordelingsmøder afholdes for hhv. Birkerødområdet, Holteområdet og Nærum/Vedbæk området
Primo marts – Fordelingsmøde for Kulturcenter Mariehøj
Primo marts – Fordelingsmøde for Kulturcenter Mantzius
Primo marts – Fordelingsmøde for Kunstgræsbaner
20.04.2021– Folkeoplysningsudvalget behandler sæsonfordelingen.

Foreninger vil modtage nærmere information om tid og sted for fordelingsmøder.

Regler

Se de gældende regler fra 1. januar 2020.

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og anlæg

 

Brug for hjælp?

Har I brug for hjælp, kan Lokaleanvisningen kontaktes på lokalebooking@rudersdal.dk eller tlf. 46 11 56 13.

Svar om lokaler for sæson 2021/22

Folkeoplysningsudvalget vil behandle forslag til sæsonfordelingen den 20.04.2021.

I kan forventes svar på jeres ansøgninger i perioden herefter.

Kunstgræsbaner 2021/22

Sæsonen for kunstgræsbaner 2021/22 også omfattet af ovenstående. Fordelingsmødet forventes afholdt primo marts.