Status på oprensning af Lindevangsvej

Status pr. 20.11.17: Svejsearbejdet på stræk og afstivninger er i fuld gang og gøres færdigt tirsdag formiddag. Herefter kan selve arbejdet gå i gang med at grave jorden op, men om det sker allerede tirsdag eller først onsdag, ved vi endnu ikke.

Se tidsplan

Se fotos

Status fra øvrige dage

Status fra 7.-17. november 2017

Infomøde for beboerne 2.11.17

Ca. 20 beboere deltog torsdag den 2. november i et infomøde ved Lindevangsvej 8, hvor de kunne stille spørgsmål til Rudersdal Kommune og vores samarbejdspartnere: Entreprenøren Arkil, der står for selve gravearbejdet, og det rådgivende ingeniørfirma Cowi.

Spørgsmål og svar

Hvor stammer forureningen fra?
Hvor mange lastbiler skal der køre frem og tilbage med jorden fra forureningen?
Hvad med de skader, der måtte opstå som følge af den tunge trafik på vejen?
Hvordan med støjgrænser?
Kan frostvejr bremse arbejdet?

Det skal der ske i projektet

Om projektet
Tidsplan i grove træk
Spunsning med vibration
Måleudstyr og fotoregistrering
Arbejdstider
Retablering af området sker til foråret