Status på oprensning af Lindevangsvej

Status pr. 21.12.17: Opfyldningen af hullet er afsluttet, spuns er fjernet, på det meste af arealet er der trukket muld henover, og der er generelt ryddet op på pladsen. Arbejdet begynder først igen til foråret, når der skal plantes og retableres på Lindevangsvej 8.

Se tidsplan

Se fotos

Status fra øvrige dage

Status fra 7.11 - 7.12 2017

Infomøde for beboerne 2.11.17

Ca. 20 beboere deltog torsdag den 2. november i et infomøde ved Lindevangsvej 8, hvor de kunne stille spørgsmål til Rudersdal Kommune og vores samarbejdspartnere: Entreprenøren Arkil, der står for selve gravearbejdet, og det rådgivende ingeniørfirma Cowi.

Spørgsmål og svar

Hvor stammer forureningen fra?
Hvor mange lastbiler skal der køre frem og tilbage med jorden fra forureningen?
Hvad med de skader, der måtte opstå som følge af den tunge trafik på vejen?
Hvordan med støjgrænser?
Kan frostvejr bremse arbejdet?

Det skal der ske i projektet

Om projektet
Tidsplan i grove træk
Spunsning med vibration
Måleudstyr og fotoregistrering
Arbejdstider
Retablering af området sker til foråret