Spring til indhold

Resultater fra kommunalvalget

Her kan du finde resultater fra valget til Rudersdal Kommunalbestyrelse den 16. november 2021.

På valgaftenen kan du her følge med i resultaterne, efterhånden som de kommer ind fra de forskellige valgsteder. Vi giver dig også en prognose på mandatfordelingen sidst på aftenen.

Efter fintællingen onsdag den 17. november kan du se, hvilke kandidater der har fået flest personlige stemmer, og hvem der er valgt ind i kommunalbestyrelsen.

 

Alle resultater

Sådan stemmer vi i Rudersdal Kommune

På KMD's hjemmeside kan du se det foreløbige valgresultat, når vi har det. Tallene skal dog tages med forbehold, da der kan ske mindre justeringer ved fintællingen onsdag den 17. november. 

Valgresultater for Rudersdal Kommune til kommunalvalget 16. november 2021 (KMD)​

Så mange pladser får partierne (mandatfordeling)

Når stemmerne er talt op i hele kommunen på valgaftenen, kan vi se, hvor mange kandidater de enkelte partier og lister får i kommunalbestyrelsen. Tallene skal dog tages med forbehold, da der kan ske justeringer ved fintællingen onsdag den 17. november. 

Mandatfordeling ved kommunalbestyrelsesvalget 2021
Liste Mandater
2017
Mandater
2021
  +/-
A. Socialdemokratiet 4 3   -1
B. Det Radikale Venstre 2 2    
C. Det Konservative Folkeparti 4 9   +5
D. Nye Borgerlige        
F. SF – Socialistisk Folkeparti    1   +1
I. Liberal Alliance 1     -1
L. Lokallisten  3 2   -1
O. Dansk Folkeparti         
R. BorgerFokus (nyt i 2021)        
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti  8 5   -3
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne  1 1    
Å. Alternativet  (opstiller ikke i 2021)        
I alt  23 23    

Mere information

Fordeling af mandater

Antallet af personlige stemmer svarer ikke altid fuldstændigt til, hvem der er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Det kommer også an på, hvor mange mandater partiet har fået, og hvordan kandidaterne er opstillet.

Antallet af mandater bestemmes af, hvor mange stemmer der er givet til partiet i alt, både som listestemmer (stemmer på partiet) og personlige stemmer, og om partiet evt. har indgået valgforbund med andre partier, hvor man "deles" om overskydende stemmer.

Kandidaterne kan være opstillet sideordnede eller på partiliste. På en partiliste får de, der står øverst på listen, de stemmer, der er givet til partiet, og har dermed større chance for at blive valgt. Hvis der er sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal.

Konstituering: Sådan vælges borgmesteren

Kommunalbestyrelsen skal ifølge loven konstituere sig senest den 15. december 2021. Det betyder, at de vælger, hvem der skal være borgmester og 1. og 2. viceborgmester, hvem der skal være medlemmer af Økonomiudvalget og de stående udvalg. Samtidig udpeger de kommunalbestyrelsens repræsentanter i en lang række råd og nævn.

Den nye Rudersdal Kommunalbestyrelse holder konstituerende møde den 1. december. Politikerne kan godt aftale allerede på valgaftenen, hvem der skal være borgmester osv., men først efter det konstituerende møde ligger det helt fast.

Kommunalbestyrelsen er valgt for fire år, fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2025.