Spring til indhold

Bofællesskabet Krogholmgård

Krogholmgårdsvej 1
2950 Vedbæk
krogholmgaard@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 31 40
Leder: Anette Schubert

Bofællesskabet Krogholmgård

Krogholmgård er en gammel trelænget gård i Trørøds lokalmiljø. I 1997 blev Krogholmgård renoveret og tilbygget og åbnede som et bofællesskab for mennesker med en middelsvær/svær demenssygdom.

I 2004 fandt endnu en udvidelse sted, således at Krogholmgård nu har 31 boliger og 1 midlertidig bolig.  

Krogholmgård har 4 boenheder med 8 lejligheder i hver. Hver bolig består af et rum med eget badeværelse og tekøkken. Boenhederne fungerer som en selvstændig enhed med fælles opholdsrum inkl. køkken samt vaskeri og danner rammen om lejernes hverdag og aktiviteter.

Vi gør opmærksom på, at Kroghomgård lukker fra og med januar 2022, og at der dermed er lukket for tilgang til at blive skrevet op.

 

Status for smitteforebyggelse

Krav om coronapas

Du skal have et gyldigt coronapas, når du besøger offentligt tilgængelige steder tilknyttet Social og Sundhed, dvs. plejecentre, botilbud, dagtilbud og sociale tilbud. Dette gælder dog ikke, hvis du er en nær pårørende.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Borgerens egen lejlighed eller værelse er derfor ikke omfattet kravet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget fra kravet om et gyldigt coronapas:
•  Nære pårørende, dvs. ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.
•  Børn under 15 år
• Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og øvrige borgere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
• Personer, der kan fremvise dokumentation for at være undtaget fra at få
foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Du kan se en udførlig beskrivelse over samtlige tilbud, som er omfattet af kravet i nedenstående orientering fra  Social- og Ældreministeriet:

Orientering om coronapas.pdf

 

Du kan se bekendtgørelsen for de gældende krav i følgende link:

Bekendtgørelse - Coronapas nov. 2021

OBS. Hvis du som pårørende skal i kontakt med ledelsen vedr. besøgsrestriktionerne, så kontakt følgende:

For Hus 1 - 4 

Kontakt daglig leder Anette Bagger

Telefon: 46 11 49 48

 

Se mere om besøg på plejecentre:

‌Corona: Social og Sundhed

 

Kontakt til Krogholmgård - ledelse og medarbejdere

Praktiske information for nye beboere

Livet på Krogholmgård

Om Krogholmgård

Om organisationen – hvem er vi