Søg kontanthjælp

Har du brug for kontanthjælp, skal du først melde dig ledig. Det gør du ved at møde personligt op i Jobcentret i Birkerød.

Senest fem dage derefter skal du søge kontanthjælp via knappen herunder. 

Husk alle relevante dokumenter og NemId, før du søger. Se herunder, hvilke dokumenter, du skal have klar.

Sådan søger du kontanthjælp

Meld dig ledig i Jobcenteret i Birkerød
Find alle dine papirer frem og søg digitalt
Udfyld alle felter
Eftersend dokumenter
Du kan få hjælp til at søge kontanthjælp i Borgerservice
Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Hvem kan få hvad?

Er du fyldt 30 år?
Er du under 30 år, og har du en uddannelse?
Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse?
225-timersreglen
Kontanthjælpsloftet

Hvis du vil klage

Klagevejledning

Du kan klage - skriftligt eller mundtligt - til din jobkonsulent i Jobcentret, hvis du er utilfreds med Jobcentrets afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v.

Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Jobcentret skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis Jobcentret fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.