Spring til indhold

Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Har du brug for kontant- eller uddannelseshjælp, eller for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, skal du først melde dig ledig. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunens kontaktcenter på 4611 0000. 

Herefter skal du søge ydelsen via knappen herunder. 

Sådan søger du kontanthjælp

Find alle dine papirer frem og søg digitalt

Udfyld alle felter

Eftersend dokumenter

Hjælp til at søge kontanthjælp

Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Særlige forhold ifm. kontanthjælp

Hvis du bliver syg?

Er du blevet hjemsendt eller fyret?

Er du i praktik eller ansat med løntilskud?

Hvem kan få hvad?

Er du fyldt 30 år?

Er du under 30 år, og har du en uddannelse?

Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse?

225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet

 

 

Hvis du vil klage

Klagevejledning

Du kan klage - skriftligt eller mundtligt - til din jobkonsulent i Jobcentret, hvis du er utilfreds med Jobcentrets afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v.

Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Jobcentret skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis Jobcentret fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.