Søg kontanthjælp

Har du brug for kontanthjælp, skal du søge digitalt. Men først skal du melde dig ledig. Det gør du ved at møde personligt op i Jobcentret i Birkerød.

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du ikke søge kontanthjælp. Så hedder det uddannelseshjælp.

Hvis du søger kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du have en række dokumenter klar for at kunne søge. Se hvilke nedenfor. Du skal også have Nem ID klar.

Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp

I pjecen kan du se, hvordan du søger kontanthjælp, og hvilke oplysninger vi skal have for at kunne behandle din ansøgning.

 

Sådan søger du kontanthjælp

Meld dig ledig i Jobcenteret i Birkerød
Find alle dine papirer frem og søg digitalt
Udfyld alle felter
Du kan få hjælp til at søge kontanthjælp i Borgerservice

Nyt særligt beskæftigelseskrav

225-timers regel for at modtage hjælp

Hvem kan få hvad?

Er du fyldt 30 år?
Er du under 30 år, og har du en uddannelse?
Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse?

Kontanthjælpsloft pr. 1. oktober 2016

Hvad kan man maksimalt få?

Spørgsmål til udbetaling

Har du spørgsmål til udbetaling af kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du kontakte Ydelsesområdet i Borgerservice på Rådhuset i Holte, Øverødvej 2. Du kan også ringe på tlf. 4611 3230 eller sende en mail til ydelsesomraadet@rudersdal.dk.

Hvis du vil klage

Klagevejledning

Du kan klage - skriftligt eller mundtligt - til din jobkonsulent i Jobcentret, hvis du er utilfreds med Jobcentrets afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v.

Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Jobcentret skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis Jobcentret fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.