Søg kontanthjælp

Har du brug for kontanthjælp, skal du søge digitalt via knappen herunder. Men først skal du melde dig ledig. Det gør du ved at møde personligt op i Jobcentret i Birkerød.

Hvis du er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du ikke søge kontanthjælp. Så hedder det uddannelseshjælp. Du søger via knappen herunder.

Husk alle relevante dokumenter og NemId, før du søger. Se herunder, hvilke dokumenter, du skal have klar.

Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp

Hvis du ikke er sikker på, om du er berettiget, kan du trykke på knappen nedenfor. Det er en kontanthjælpsberegner, hvor du ved at svare på nogle få hurtige spørgsmål, finder ud af, om du har ret til kontanthjælp og hvor meget, inden du søger.

Kontanthjælpsberegner

Beregneren er venligt udlånt af Vejle Kommune, hvorfor der kan komme noget tekst i beregneren, som kun relaterer sig til borgere i Vejle. Den tekst skal du blot ignorere.

Sådan søger du kontanthjælp

Meld dig ledig i Jobcenteret i Birkerød
Find alle dine papirer frem og søg digitalt
Udfyld alle felter
Du kan få hjælp til at søge kontanthjælp i Borgerservice
Eftersend dokumenter

Hvem kan få hvad?

Er du fyldt 30 år?
Er du under 30 år, og har du en uddannelse?
Er du under 30 år, og har du ikke en uddannelse?
Hvad kan du maksimalt få?
225-timers regel for at modtage hjælp
Skattefri udbetaling af efterløns- eller fleksydelsesbidrag inden 30. juni 2018

 

Hvis du vil klage

Klagevejledning

Du kan klage - skriftligt eller mundtligt - til din jobkonsulent i Jobcentret, hvis du er utilfreds med Jobcentrets afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v.

Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Jobcentret skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis Jobcentret fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.