Spring til indhold

Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Har du brug for kontant- eller uddannelseshjælp, eller for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, skal du først melde dig ledig.

Se hvordan du melder dig ledig her:

‌Meld dig ledig‌

Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunens kontaktcenter på tlf. 46 11 00 00. 

Herefter skal du søge ydelsen via knappen herunder. 

 

Sådan søger du kontanthjælp

Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp (Borger.dk)

Særlige forhold ifm. kontanthjælp

Hvem kan få hvad?

 

 

Hvis du vil klage

Klagevejledning

Du kan klage - skriftligt eller mundtligt - til din jobkonsulent i Jobcentret, hvis du er utilfreds med Jobcentrets afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v.

Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Jobcentret skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis Jobcentret fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.