Spring til indhold

Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Har du brug for kontant- eller uddannelseshjælp, eller for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, skal du først melde dig ledig.

Se hvordan du melder dig ledig her:

‌Meld dig ledig‌

Har du spørgsmål, kan du kontakte kommunens kontaktcenter på tlf. 46 11 00 00. 

Herefter skal du søge ydelsen via knappen herunder. 

 

Sådan søger du kontanthjælp

Søg kontanthjælp eller uddannelseshjælp (Borger.dk)

Særlige forhold ifm. kontanthjælp

Hvem kan få hvad?

 

 

Hvis du vil klage

  • Klagevejledning

    Du kan klage - skriftligt eller mundtligt - til din sagsbehandler i Ydelsesområdet, hvis du er utilfreds med Ydelsesområdets afgørelse om kontanthjælp m.v.

    Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Ydelsesområdet skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget.

    Hvis Ydelsesområdet fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.