Spring til indhold

Kompetenceudvikling i vores børnehuse

I Rudersdal er vi lige nu i gang med at kompetenceudvikle vores pædagogiske personale i kommunens børnehuse.

Daglige ledere, faglige fyrtårne (som er teamledere og afdelingsledere), pædagoger, pædagogmedhjælpere og dagplejere skal – eller har været – igennem et kompetenceudviklingsforløb, så de er rustet til arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan. En læreplan, der skal sikre, at vi fremmer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan logo

En ny styrket læreplan

I 2018 blev en ny reform for dagtilbudsområdet politisk vedtaget af regeringen og en række støttepartier. Med reformen fulgte en ændring af den nuværende lovgivning på området, og samtidig blev en ny styrket pædagogisk læreplan for dagtilbudsområdet vedtaget. En pædagogisk læreplan, som alle dagtilbud i hele landet nu skal arbejde efter. Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er at sikre en høj kvalitet af det pædagogiske arbejde. Derudover skal den sikre, at alle børn har lige muligheder for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den styrkede pædagogiske læreplan er således den kvalitetsforståelse som danske dagtilbud i følge lovgivningen skal arbejde efter.

Børn og pædagog i Skovstjernen

Kompetenceudvikling af pædagoger og medhjælpere i Rudersdal Kommune

Samtidig med reformen, blev der afsat penge til skræddersyede kompetenceudviklingsforløb af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne (teamledere og afdelingsledere) i alle landets kommuner. I Rudersdal Kommune har vi som noget helt særligt valgt ikke bare at kompetenceudvikle én pædagog i hvert børnehus, men i stedet vil alle vores pædagoger og pædagogmedhjælpe komme på et kompetenceudviklingsforløb.

Video

Hvad vil det sige at kompetenceudvikle det pædagogiske personale?

Få en kort introduktion til kompetenceudviklingsforløbene i denne video.

Kompetenceudvikling i Rudersdal

Hvor langt er vi?

Dagtilbud af høj kvalitet

Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere er et vigtigt greb i arbejdet med kvalitet i vores dagtilbud. Og med de skræddersyede forløb for de daglige ledere, faglige fyrtårne, dagplejere, pædagoger og pædagogmedhjælpere er vi i Rudersdal Kommune godt på vej til at kunne løfte opgaven med at styrke kvaliteten i vores dagtilbud endnu mere og dermed give alle børn de bedste forudsætninger for trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan danner grundlaget for det pædagogiske arbejde i alle landets dagtilbud, og beskriver i et fælles pædagogisk grundlag og seks læreplanstemaer de fælles centrale elementer, der skal være til stede i den daglige pædagogiske praksis.

Læs mere om - og find - den styrkede pædagogiske læreplan på emu's hjemmeside​