Spring til indhold

Kommunalvalg

Når der er valg til Rudersdal Kommunalbestyrelse, samler vi her informationer om valget. Du kan også se resultater fra tidligere valg.

Næste kommunalvalg holdes den 16. november 2021.

Der er kommunalvalg, dvs. valg til kommunalbestyrelse og regionsråd, hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

 

Praktisk om kommunalvalg

Sådan foregår kommunalvalget

Kommunalvalget 2017

Kommunalvalget 2013

Kommunalvalget 2009

Mere information

FORDELING AF MANDATER

Antallet af personlige stemmer svarer ikke altid fuldstændigt til, hvem der er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Det kommer også an på, hvor mange mandater partiet har fået, og hvordan kandidaterne er opstillet.

Antallet af mandater bestemmes af, hvor mange stemmer der er givet til partiet i alt, både som listestemmer (stemmer på partiet) og personlige stemmer, og om partiet evt. har indgået valgforbund med andre partier, hvor man "deles" om overskydende stemmer.

Kandidaterne kan være opstillet sideordnede eller på partiliste. På en partiliste får de, der står øverst på listen, de stemmer, der er givet til partiet, og har dermed større chance for at blive valgt. Hvis der er sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal.

I lov om kommunale og regionale valg kan du se reglerne for, hvordan mandaterne fordeles mellem de opstillede partier og lokallister:

Lov om kommunale og regionale valg  (Retsinformation)

 

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt valg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal sendes til Valgbestyrelsen, Ruderdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte.