Spring til indhold

Kommunalvalg

Der er kommunalvalg hvert fjerde år. Næste kommunalvalg holdes den 18. november 2025. Her kan du finde tidligere resultater, mandatfordelinger og stemmeprocenter fra tidligere valg.

Der er kommunalvalg, dvs. valg til kommunalbestyrelse og regionsråd, hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

Kommunalvalget 2021

Kommunalvalget 2017

Kommunalvalget 2013

Kommunalvalget 2009

Mere information

 • HVAD ER KOMMUNALVALG?

  Kommunalvalget dækker to valg: valg til kommunens kommunalbestyrelse/byråd og valg til regionens regionsråd.

  Desuden afholdes der også ofte valg til Seniorrådet (ældreråd) samme dag.

  HVORNÅR ER DER KOMMUNALVALG?

  Der er kommunalvalg hvert fjerde år på den tredje tirsdag i november.

  HVIS DU VIL KLAGE

  Du kan klage over et afholdt valg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

  Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal sendes til Valgbestyrelsen, Ruderdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte.

  FORDELING AF MANDATER

  Antallet af personlige stemmer svarer ikke altid fuldstændigt til, hvem der er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Det kommer også an på, hvor mange mandater partiet har fået, og hvordan kandidaterne er opstillet.

  Antallet af mandater bestemmes af, hvor mange stemmer der er givet til partiet i alt, både som listestemmer (stemmer på partiet) og personlige stemmer, og om partiet evt. har indgået valgforbund med andre partier, hvor man "deles" om overskydende stemmer.

  Kandidaterne kan være opstillet sideordnede eller på partiliste. På en partiliste får de, der står øverst på listen, de stemmer, der er givet til partiet, og har dermed større chance for at blive valgt. Hvis der er sideordnet opstilling, vælges kandidaterne i rækkefølge efter størrelsen af deres personlige stemmetal.

  I lov om kommunale og regionale valg kan du se reglerne for, hvordan mandaterne fordeles mellem de opstillede partier og lokallister:

  Lov om kommunale og regionale valg  (Retsinformation)