Spring til indhold

Klimatilpasning af kloakker i Holte, Dronninggård og Øverød

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kloaksystemet i Holte, Dronninggård og Øverød skal klimatilpasses, så der ikke længere løber spildevand til søerne, når det regner. Kloakkerne skal separeres, og grundejerne skal derfor lægge et ekstra rør til regnvand på deres egen grund. Dermed reduceres risikoen for oversvømmelser, og mange års forurening af søerne stoppes.

Materiale fra møde 24. november med grundejerforeningerne

24. november blev gennemført et virtuelt møde med repræsentanter for omkring 20 grundejerforeninger. På mødet fortalte Rudersdal Kommune og Novafos om planerne for separatkloakering og besvarede spørgsmål fra deltagerne. Efter mødet nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra hvert af de tre områder, Holte, Dronninggård og Øverød samt med repræsentanter for interesseorganisationer.

Fælles præsentation fra Rudersdal Kommune og Novafos

Se også:

Klar med første områdeplan

Novafos er klar med den første områdeplan for renovering og klimatilpasning af spildevandssystemerne i Rudersdal Kommune. Den første plan gælder Holte, Dronninggård og Øverød. Indsatsen i områdeplanen skal blandt andet forbedre miljøtilstanden i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen.

Området er udfordret af, at det nuværende spildevandssystem har en meget begrænset kapacitet. Analyser har vist, at den eneste realistiske løsning er fuld separering af spildevand og regnvand.

Det betyder, at grundejerne i Holte, Dronninggård og Øverød skal separere vandet på deres egen grund ved at lægge et ekstra rør ud til vejen, så der er ét til spildevand og ét til regnvand.

Gennemsnitspris afhænger af mange forhold

Baseret på erfaringer fra andre kommuner vurderer vi, at dette arbejde i gennemsnit vil koste en parcelhusejer cirka 60.000 kr. og beboere i etageejendomme i gennemsnit 5-10.000 kr. pr. husstand.

Prisen afhænger af mange forhold som fx husets størrelse, beliggenhed, rørenes placering på grunden, rørenes kvalitet etc. Der må fx forventes større udgifter for en palæejendom end for et rækkehus og større udgifter for en koteletgrund end for et hus, der ligger helt ud til vejen.

Der udarbejdes analyser og områdeplaner for den øvrige del af kommunen i 2020, hvor der analyseres for fire afløbsstrategier med henblik på at finde de bedste og billigste løsninger i forhold til miljø og klimatilpasning og forsyningssikkerhed.

Det er sandsynligt, at forskellige spildevandsstrategier vil blive bragt i spil på tværs af kommunen.

Du kan læse meget mere længere nede på siden, og har du spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte os på tom@rudersdal.dk eller ringe til Rudersdal Kommune på 46 11 00 00.

Beslutning i kommunalbestyrelsen 1.4.20

Se indslag i TV 2 Lorry 27. maj 2020

 

Den konkrete betydning for grundejerne

Hvis du vil vide mere om klimatilpasning af kloakkerne

Derfor er vi nødt til at separatkloakere i Holte-området

Mere viden

TILBUD TIL HUSEJERE OM KLIMA-TJEK

Nu kan man som husejer igen bestille et klimatjek af fagfolk.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Klimatilpasningsplan

Se Klimatilpasningsplan​

Spildevandsplan

Se spildevandsplan​