Spring til indhold

Klimahandlingsplan sendes i høring

Nu kan du give din mening til kende om kommunens plan for et klimaneutralt Rudersdal i 2040.

Klimahandlingsplanen vil sætte rammen for, at Rudersdal er klimaneutral i 2040 og samtidig mere robust over for klimaforandringer. Planen sendes i offentlig høring fra onsdag den 6. juli til og med onsdag den 31. august 2022.

Klimahandlingsplan - høringsudkast

Hvis du har kommentarer til et eller flere elementer i planen, så send dem til Teknik og Miljø, tom@rudersdal.dk, skriv gerne "Høringssvar til klimahandlingsplan" i emnefeltet.

Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv.

Mere viden

Læs mere om planen:

Sådan skal vi blive klimaneutrale i 2040