Spring til indhold

Børnehuset Karethen

Margrethevej 27
2840 Holte
Tlf. 46 11 39 80
Karethen@rudersdal.dk

Daglig leder Brith Lygre
Tlf. 46 11 39 80

Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Karethen

- I Områdeinstitution Holte

Karethen i Holte er en integreret institution, hvis værdigrundlag bygger på sociale relationer. Herigennem skaber barnet konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden. Karethens mål er, at vi, sammen med forældrene, sender børnene videre med troen på sig selv og respekten for andre, børn som voksne.

Om børnehuset

Pædagogisk profil

Aula

Områdeinstitution Holte

Tilsyn

Nøgletal

Takster og opskrivning

Vil du arbejde sammen med os?