Spring til indhold

Børnehuset Karethen

Margrethevej 27
2840 Holte
Tlf. 46 11 39 80

Daglig leder Brith Lygre
Tlf. 46 11 39 80
brl@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Karethen

- I Områdeinstitution Holte

Karethen i Holte er en integreret institution, hvis værdigrundlag bygger på sociale relationer. Herigennem skaber barnet konkrete erfaringer om sig selv, om andre og om verden. Karethens mål er, at vi, sammen med forældrene, sender børnene videre med troen på sig selv og respekten for andre, børn som voksne.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud