Spring til indhold

Vil du stille op som kandidat til Seniorrådet?

Den 16. november er der valg til Rudersdal Seniorråd. Der skal vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere. Vil du være en af dem?

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Rudersdal Seniorråd. Valget holdes samtidig med kommunalvalget og foregår på de samme valgsteder i kommunen.

Der skal vælges ni medlemmer og ni stedfortrædere til Rudersdal Seniorråd. Medlemmer og stedfortrædere vælges for en valgperiode på fire år, som begynder den 1. januar 2022.

Hvis du har fast bopæl i Rudersdal Kommune og er fyldt 60 år eller mere på valgdagen, har du valgret og er valgbar – dvs. at du kan stille op til valget til Rudersdal Seniorråd.

Vil du stille op som kandidat til Seniorrådet?

Hvis du stiller op som kandidat, skal du udfylde en kandidatliste. Kandidatlisten er på papir, da den bl.a. bruges til at samle underskrifter.

Du kan hente kandidatlisten i Sekretariatet på rådhuset fra tirsdag den 24. august. Sekretariatet ligger på 2. etage på rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte. Du kan også hente den her på hjemmesiden og skrive den ud på papir:

Kandidatliste til valget til Rudersdal Seniorråd 2021 - kun til udskrift

 

Du skal indlevere kandidatlisten personligt i Sekretariatet senest fredag den 17. september kl. 12.

Sammen med kandidatlisten skal der afleveres en skriftlig præsentation på højst 150 ord. Den skal du også sende med e-mail til sekretariat@rudersdal.dk, så vi har den digitalt.

Kandidatlisten skal opfylde disse krav:

  • Der kan kun opstilles én kandidat på hver kandidatliste.
  • Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst fem vælgere som stillere. Både kandidater og stillere skal opfylde betingelserne for valgret og valgbarhed.
  • Stillere kan kun opstille én kandidat.
  • Det er ikke muligt at lave listeforbund.

Offentliggørelse af kandidater

Du kan se de opstillede og godkendte kandidater på rudersdal.dk/seniorraadsvalg fra mandag den 4. oktober.

Mere information

Har du spørgsmål, kan du kontakte Sekretariatet på rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte, tlf. 46 11 21 42, sekretariat@rudersdal.dk

Der kommer løbende mere information her på hjemmesiden:

Seniorrådsvalg

Du kan også se Seniorrådets hjemmeside:

Seniorrådet i Rudersdal Kommune​

 

Rudersdal Seniorråd

Seniorrådet er et lovpligtigt folkevalgt råd i kommunen. Det arbejder for de bedst mulige vilkår for de ældre i Rudersdal Kommune med særlig hensyntagen til svage borgere over 60 år.

Seniorrådet beskæftiger sig med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover – fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur.

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre og informere Seniorrådet om alle forslag vedrørende ældre.

Seniorrådet

  • medvirker aktivt i udformningen af kommunens politik

  • rådgiver og styrker kommunalpolitikernes beslutningsgrundlag

  • deltager i høringer og dialogmøder

  • kommer med ideer til politikere og forvaltning

  • formidler viden til politikere og forvaltning om ældres vilkår i kommunen.

Læs mere på Seniorrådets hjemmeside:

Seniorrådet i Rudersdal Kommune​