Spring til indhold

Innovative læringsmiljøer i udskolingen

Rudersdal Kommune udvikler skolernes fysiske rammer i udskolingen, så de støtter op om varierede undervisningsformer.

Skolepraksis og fysiske læringsmiljøer

Aktuelle byggeprojekter

Masterplan for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune er en langsigtet plan for renovering og udvikling af skolernes læringsmiljøer og fysiske rammer.

Søholmskolen og Ravnholm Skole er de to første af kommunens skoler, der står foran en renovering.

Søholmskolen

På Søholmskolen bliver udskolingen samlet på afdeling Toftevang med en samlet udskoling fra 6. klasse. Der vil blive fire spor med en samlet udskolingskapacitet på op til 440 elever.

Indretningen bygger på en campus-struktur med følgende fagområder:

  • De matematiske-naturfaglige fag
  • De humanistiske fag
  • Værkstedsområde
  • Fremmedsprogsområde 
  • Mini-mad

Der etableres også et fælles læringsområde for 6. klasserne, et større loungeområde med fleksibel funktionalitet, og de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen moderniseres.

Forside af byggeprogrammet for samlet udskoling på Ravnholm Skole

Byggeprogram

I Søholmskolens byggeprogram for samlet udskoling får du indblik i eksisterende og fremtidige forhold samt alle byggeprocessens øvrige faser. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af elever, medarbejdere, ledelse  og skolebestyrelsen fra Søholmskolen sammen med forvaltningen og rådgivere fra Rubow Arkitekter.

Søholmskolens byggeprogram for samlet udskoling

Udbudsrunde

I april 2022 blev projektet sendt i udbud. Udbudsrunden løber frem til november, hvorefter Børne- og Skoleudvalget tager stilling til de konkrete bud på ombygningen af Søholmskolens udskolingsmiljøer. 

Ravnholm Skole

På Ravnholm Skole bliver udskolingen samlet på afdeling Nærum med en samlet udskoling fra 7. klasse. Der vil blive fire spor med en samlet udskolingskapacitet på op til 330 elever.

Indretningen bygger på en campus-struktur med følgende fagområder:

Der etableres også et større loungeområde med fleksibel funktionalitet, og de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen moderniseres.

Forside af byggeprogrammet for samlet udskoling på Ravnholm Skole

BYGGEPROGRAM

I Ravnholm Skoles byggeprogram for samlet udskoling får du indblik i eksisterende og fremtidige forhold samt alle byggeprocessens øvrige faser. Byggeprogrammet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af elever, medarbejdere, ledelse  og skolebestyrelsen fra Ravnholm Skole sammen med forvaltningen og rådgivere fra Rubow Arkitekter.

Ravnholm Skoles byggeprogram for samlet udskoling

uDBUDSRUNDE

I april 2022 blev projektet sendt i udbud. Udbudsrunden løber frem til november, hvorefter Børne- og Skoleudvalget tager stilling til de konkrete bud på ombygningen af Ravnholm Skoles udskolingsmiljøer.