Spring til indhold

Vedligeholdende træning

Har du en fysisk funktionsnedsættelse, eller er der sket en ændring af din helbredssituation, så din evne til at klare dagligdagens aktiviteter er nedsat, har du mulighed for at søge om vedligeholdende træning.

Vedligeholdende træning

Hvem har mulighed for vedligeholdende træning?

Hvordan søger du om vedligeholdende træning?

Hvordan ser et træningsforløb ud?

Hvad skal du medbringe til træning?

Pris og kørsel