Spring til indhold

Vandløb og søer

Ud over at være en smuk og naturskøn kommune er Rudersdal også begunstiget af mange smukke vandløb og søer, som der imidlertid knytter sig en række regler til.

I Rudersdal er i alt ca. 19 km offentlige vandløb, som Rudersdal Kommune vedligeholder.

Hertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter, dræn mv. Desuden ligger der i kommunen omkring 620 søer - hver med et areal på mere end 100 kvadratmeter.

Endelig skaber vandløb, vandhuller og søer vigtige levesteder for en række dyr og planter.

Regler for vandløb, søer og vandhuller

Lovgivning

 • Vandløb og lovgivningen

  I vandløbsloven står, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Samtidig skal der tages hensyn til dyre- og plantelivet i vandløbene.

  Alle offentlige vandløb er omfattet af et vandløbsregulativ, hvor det blandt andet står, hvor meget og hvordan vandløbene bliver vedligeholdt.

  Vandløbsloven

  Naturbeskyttelsesloven

  (Retsinformation)