Spring til indhold

Værd at vide når dit barn går i daginstitution

Hver dag gør vi vores bedste for at sikre dit barns læring, trivsel og sundhed i daginstitutionen. Som forælder kan du hjælpe dit barn ved at kende vores værdier og retningslinjer og være en aktiv medspiller i fællesskabet om dit barns trivsel i institutionen.

Sådan arbejder vi sammen om dit barns udvikling

Daginstitutionen er et fællesskab

Børnefællesskaber

Voksenfællesskaber

Vurdering af barnets kompetencer og udvikling

Overgange

Ferier for børn

Frokostordning

Læs om frokostordningen i vores daginstitutioner her​

 

Sådan passer vi på dit barn

Sikkerhed når barnet sover

Sikkerhed når barnet leger på legepladsen

Sikkerhed ved sygdom

Førstehjælp

Her er vores pædagogik

Dagtilbudsloven og Børne- og Ungepolitikken er vores udgangspunkt

Læring

Trivsel

Sundhed

Udvikling

Udvikling og kvalitetssikring

Kvalitetsrapport

Udviklingsplan

Tilsyn i børnehuse og dagpleje

Vision for de fysiske rammer

Oplysninger om behandling af personoplysninger

I Rudersdal Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger, vi behandler om vores bogere. I dokumentet herunder kan du lære om, hvordan vi i Dagtilbudsområdet behandler børn og forældres personoplysninger, når dit barn er i en kommunal dagsinstitution, en selvejende daginstitution eller dagplejen i Rudersdal Kommune. 

 

Retningslinjer og procedurer

I institutionerne og Dagtilbudsområdet som helhed findes en række retningslinjer og procedurer.

Her kan du læse proceduren ved for sent hentede børn. Hvis du har behov for at læse Dagtilbudsområdets øvrige retningslinjer, kan du henvende dig til den daglige leder.