Spring til indhold

Vækstregnskab

Vækstregnskabet skal fungere som et løbende styringsredskab, der viser udviklingen i kommunens erhvervsmæssige specialisering, og hvordan kommunens erhvervsliv samlet klarer sig på en række nøgleindikatorer. Vækstregnskabet skal således skabe et faktabaseret videngrundlag for at udvikle den lokale erhvervspolitik.

IRIS Group har udarbejdet et vækstregnskab for Rudersdal Kommune. 

Vækstregnskabet består af følgende dele:

  • Første del giver et sammenfattende overblik over den branchemæssige specialisering i Rudersdal Kommune samt kommunens erhvervspræstationer på en række nøgleindikatorer sammenholdt med en gruppe af sammenligningskommuner (Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hørsholm Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune).
  • Anden del går i dybden med Rudersdal Kommunes erhvervsspecialisering og erhvervsstyrker. Her vises også beskæftigelse og vækst i de enkelte brancher.
  • Tredje del går i dybden med Rudersdals erhvervspræstationer opgjort gennem en række forskellige indikatorer, hvor udviklingen i kommunen bliver sammenlignet med udviklingen i Region Hovedstaden, hele landet og gruppen af sammenligningskommuner.

Datagrundlaget er baseret på særkørsler og udtræk fra Danmarks Statistik.

Vækstregnskab for Rudersdal Kommune, december 2018