Spring til indhold

Ung og ledig

Rudersdal Kommune har en tværfaglig, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal medvirke til, at alle unge under 25 år får støtte til at komme i gang med en uddannelse eller kommer i job. Det kaldes den Kommunale Ungeindsats (KUI). Læs mere om KUI her:

https://www.rudersdal.dk/service/saerligt-indsats-over-unge-kui