Spring til indhold

Uenigheder mellem lejer og udlejer

Her kan du læse, hvad du kan gøre, hvis I bliver uenige om lejeforhold mv. 

 • Hvis du bor privat, kan du kontakte Huslejenævnet.
 • Hvis du bor i almennyttigt boligbyggeri, kan du kontakte Beboerklagenævnet.

Rudersdal Kommune er sekretariat for både Rudersdal Kommune og Allerød Kommune.

Du kan evt. orientere dig på lejeloven.dk og læse mere om dine rettigheder og forpligtelser.

 

Huslejenævnet

Beboerklagenævnet

Har du brug for rådgivning?

Mere information

 • Klagevejledning

  Begge parter kan for et opnå anderledes resultat indbringe sagen for Boligretten, Lyngby Ret, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Lyngby, eller Hillerød Ret, Søndre Jernbanevej 18 B, 3400 Hillerød. Fristen herfor er senest fire uger efter, at der er givet besked om afgørelsen.

  Aktindsigt

  Sagsbehandlingen følger forvaltningslovens bestemmelser.  Det betyder, at alt dit materiale sendes i høring hos modparten.

  Andre (fx ejendomsmæglere) vil måske have interesse i at se en sag og kan få materiale tilsendt.