Spring til indhold

Uenigheder mellem lejer og udlejer

Her kan du læse, hvad du kan gøre, hvis I bliver uenige om lejeforhold mv. 

  • Hvis du bor privat, kan du kontakte Huslejenævnet.
  • Hvis du bor i almennyttigt boligbyggeri, kan du kontakte Beboerklagenævnet.

Rudersdal Kommune er sekretariat for både Rudersdal Kommune og Allerød Kommune.

Du kan evt. orientere dig på lejeloven.dk og læse mere om dine rettigheder og forpligtelser.

 

Huslejenævnet

Hvad er Huslejenævnet?

Hvad kan Huslejenævnet hjælpe med?

Hvilke sager behandler Huslejenævnet ikke?

Hvordan indbringer du en sag for Huslejenævnet?

Hvad koster det for at indbringe en sag for Huslejenævnet?

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Kun for udlejere: Hvordan får du forhåndsgodkendt en husleje?

Kun for udlejere: Huslejenævnet bruger normtal

Forhåndsgodkendelse efter Boligreguleringsloven §5 stk. 3

Kontakt Huslejenævnet

Beboerklagenævnet

Hvad er Beboerklagenævnet?

Hvad kan Beboerklagenævnet hjælpe med?

Hvordan indbringer du en sag for Beboerklagenævnet?

Hvad koster det for at indbringe en sag for Beboerklagenævnet?

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

Kontakt Beboerklagenævnet

Har du brug for rådgivning?

Lejer/udlejerforening

Advokatvagten

Mere information

Klagevejledning

Begge parter kan for et opnå anderledes resultat indbringe sagen for Boligretten, Lyngby Ret, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Lyngby, eller Hillerød Ret, Søndre Jernbanevej 18 B, 3400 Hillerød. Fristen herfor er senest fire uger efter, at der er givet besked om afgørelsen.

Aktindsigt

Sagsbehandlingen følger forvaltningslovens bestemmelser.  Det betyder, at alt dit materiale sendes i høring hos modparten.

Andre (fx ejendomsmæglere) vil måske have interesse i at se en sag og kan få materiale tilsendt.