Udlandsrejser og arrangementer

Rudersdal Kommune har fuld åbenhed om de udlandsrejser, som politikere og embedsmænd fra Rudersdal Kommune tager på i embeds medfør. Du kan finde oplysninger om rejsens deltagere, formål, varighed, regnskab og bestemmelsessted på denne side.

Rudersdal Kommune betaler altid selv for udlandsrejser.

Udlandsrejser og arrangementer

Deltagelse i rejser til udlandet
Udlandsrejser før 2014
Deltagelse i arrangementer