Trafiksikkerhed

Rudersdal Kommune har stort fokus på trafiksikkerhed. Vi arbejder med en vision om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken til nul.

Hvert år gennemfører vi en række trafikindsatser, der skal forbedre forholdene for trafikanterne og skabe tryghed for fodgængere og cyklister.

 

Forbedring af trafiksikkerheden

Indsatser 2016
Har du input til forbedring af trafiksikkerheden?

Baggrundsinformation

Trafikkampagner 2016

Rudersdal Kommune gennemfører igen i 2016 en række kampagner på trafikområdet. De fleste kampagner udføres i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik. På deres hjemmeside kan du læse mere om de enkelte kampagner.

Trafikkampagner (Sikker Trafik)

Trafikhandlingsplaner

Hvis du vil læse mere om baggrunden for projekter på trafikområdet, kan du se mere i vores trafikhandlingsplaner. Der udarbejdes i øjeblikket en ny trafikhandlingsplan for Rudersdal Kommune.

Trafikhandlingsplan 2012-2015

Trafikhandlingsplan 2012-2015 Bilag

Trafikplan for Birkerød

Handleplan for cykelområdet

Rudersdal Kommune satser på cykling til at understøtte arbejdet mod en sund og grøn kommune.

Handleplan for cyklister og fodgængere 2011

Handleplan cykling i Rudersdal 2015-2017

Uheldsanalyser

Rudersdal Kommune udarbejder årligt en uheldsanalyse, som danner grundlag for arbejdet med trafiksikkerhed. 

Uheldsanalyse 2011-2013

Uheldsanalyse 2014

Trafiktællinger

Der bliver løbende lavet trafiktællinger i kommunen, der bl.a. skal fastlægge, hvor mange biler, lastbiler og andre tunge køretøjer der kører på en given vej og med hvilken hastighed.

Oversigt over trafiktællinger (Vejdirektoratet)

Certificering i trafiksikkerhedsledelse

Vejafdelingen er trafikcertificeret i ISO 39001. Systemet er en væsentlig støtte i det daglige arbejde og giver en ensartet og kvalificeret tilgang til håndteringen af trafiksikkerheden på vejnettet i Rudersdal.

Ledelsessystem certifikat ISO 39001

Trafiksikkerhed, politik og mål