Spring til indhold

Træning til børn og unge under 18 år med handicap

Du kan søge tilskud til vedligeholdende træning til dit barn under 18 år, som har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det kan fx være fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk træning, som kan vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder, der ellers ville gå tabt uden træning. Det kalder vi vedligeholdelsestræning.

Få mere at vide om vedligeholdende træning

Mere om Vedligeholdelsestræning