Tilsyn

I Socialområdet bliver der løbende ført tilsyn. Nogle af tilsynene er lovpligtige. Andre har Rudersdal Kommune selv besluttet at indføre for at sikre fokus på de forskellige tilbuds kvalitet og udvikling.

  • Socialtilsynet godkender og fører lovpligtigt driftsorienteret tilsyn med tilbud efter servicelovens § 107-110. Dette gør de efter § 4 i Lov om socialtilsyn.
  • En udvalgt tilsynsmyndighed  fører sundhedsfagligt tilsyn med Botilbud Ebberød og Botilbud Gefion samt Boligerne på Dronninggårds Allé 24 – 26 en gang årligt.
  • BDO Kommunernes Revision udfører hvert år pædagogisk og organisatorisk tilsyn med Værkstederne ved Rude Skov.
  • Der bliver gennemført tilsyn som spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige pårørende til beboere i Botilbud Ebberød og Gefion hvert andet år.

Alle ovennævnte tilsyn udføres i henhold til § 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Forvaltningen kan efter behov foretage ekstraordinære tilsyn.

Rapporterne fra de seneste tilsyn

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen blandt pårørende: 
Rapport - 2013
Hovedkonklusioner - 2013

Værkstederne ved Rude Skov:
Tilsyn - BDO

Botilbud Ebberød: 
Tilsyn - Socialtilsynet
Sundhedsfagligt tilsyn

Boligerne Dronninggårds Allé: 
Tilsyn - Socialtilsynet
Sundhedsfagligt tilsyn

Dag- og botilbud Gefion:
Tilsyn - Socialtilsynet
Sundhedsfagligt tilsyn

Bofællesskab Birkerød Parkvej: 
Tilsyn - Socialtilsynet

Bofællesskab Biskop Svanes Vej: 
Tilsyn - Socialtilsynet

Bofællesskab Bregnerødvej 1A: 
Tilsyn - Socialtilsynet

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57:
Tilsyn - Socialtilsynet

Bofællesskab Gl. Holtegade 9: 
Tilsyn - Socialtilsynet

Bofællesskab Langebjerg: 
Tilsyn - Socialtilsynet

Sophie Magdelenes Vej 4:
Se tilsyn under Botilbud Ebberød