Tilsyn

I Social og Sundhed bliver der løbende ført tilsyn. Nogle af tilsynene er lovpligtige. Andre har Rudersdal Kommune selv besluttet at indføre for at sikre fokus på de forskellige tilbuds kvalitet og udvikling.

  • Socialtilsynet godkender og fører lovpligtigt driftsorienteret tilsyn med tilbud efter servicelovens § 107-110. Dette gør de efter § 4 i Lov om socialtilsyn.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører proaktivt risikobaseret tilsyn efter sundhedslovens § 213 - 213 c.
  • BDO Kommunernes Revision udfører hvert år pædagogisk og organisatorisk tilsyn med Værkstederne ved Rude Skov.
  • Sagsbehandlerne i Social og Sundhed fører individuelle personrelaterede tilsyn med borgere, som har botilbud, minimum en gang årligt i forbindelse med handleplansmøde med borgerne.

 

Rapporter fra de seneste tilsyn

 

Værkstederne ved Rude Skov:

Tilsyn - BDO

 

Botilbud Ebberød: 

Tilsyn - Socialtilsynet Sundhedsfagligt tilsyn

 

Boligerne Dronninggårds Allé: 

Tilsynsrapport Dronninggårds Allé 2019 Sundhedsfagligt tilsyn

 

Dag- og Botilbud Gefion:

Tilsynsrapport Dag- og Botilbud Gefion 2019 Sundhedsfagligt tilsyn

 

Bofællesskab Birkerød Parkvej: 

Tilsyn - Socialtilsynet

 

Bofællesskab Biskop Svanes Vej: 

Tilsynsrapport Bofællesskab Biskop Svanes Vej 2019

 

Bofællesskab Bregnerødvej 1A: 

Tilsyn - Socialtilsynet

 

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57:

Tilsynsrapport Bofællesskab Bregnerødvej 2018

 

Bofællesskab Gl. Holtegade 9: 

Tilsynsrapport Bofællesskab Gl. Holtegade 2018

 

Bofællesskab Langebjerg: 

Tilsynsrapport Bofællesskab Langebjerg 2019

 

Sophie Magdelenes Vej 4:

Tilsynsrapport Boligerne Sophie Magdelenes Vej 2019

 

Teglporten - Rusmiddelcenter:

Tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed, 2019 Tilsyn - Styrelsen for Patientsikkerhed, 2018 Tilsyn - Socialtilsynet