Tilsyn

I Socialområdet bliver der løbende ført tilsyn. Nogle af tilsynene er lovpligtige. Andre har Rudersdal Kommune selv besluttet at indføre for at sikre fokus på de forskellige tilbuds kvalitet og udvikling.

  • Socialtilsynet godkender og fører lovpligtigt driftsorienteret tilsyn med tilbud efter servicelovens § 107-110. Dette gør de efter § 4 i Lov om socialtilsyn.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed  fører risikobaseret sundhedsfagligt tilsyn med Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63, Botilbud Ebberød, Botilbud Gefion og Boligerne på Dronninggårds Allé 24 – 26.
  • BDO Kommunernes Revision udfører hvert år pædagogisk og organisatorisk tilsyn med Værkstederne ved Rude Skov.
  • Sagsbehandlerne i Socialområdet fører individuelle personrelaterede tilsyn med borgere, som har botilbud, minimum en gang årligt i forbindelse med handleplansmøde med borgerne.

 

Rapporter fra de seneste tilsyn

 

Værkstederne ved Rude Skov:

Tilsyn - BDO

 

Botilbud Ebberød: 

Tilsyn - Socialtilsynet Sundhedsfagligt tilsyn

 

Boligerne Dronninggårds Allé: 

Tilsynsrapport Dronninggårds Allé 2018 Sundhedsfagligt tilsyn

 

Dag- og Botilbud Gefion:

Tilsynsrapport Dag- og Botilbud Gefion 2018 Sundhedsfagligt tilsyn

 

Bofællesskab Birkerød Parkvej: 

Tilsyn - Socialtilsynet

 

Bofællesskab Biskop Svanes Vej: 

Tilsynsrapport bofællesskab Biskop Svanes Vej 2017

 

Bofællesskab Bregnerødvej 1A: 

Tilsyn - Socialtilsynet

 

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57:

Tilsyn - Socialtilsynet

 

Bofællesskab Gl. Holtegade 9: 

Tilsyn - Socialtilsynet

 

Bofællesskab Langebjerg: 

Tilsynsrapport Bofællesskab Langebjerg 2017

 

Sophie Magdelenes Vej 4:

Tilsynsrapport - Sophie Magdelenes Vej 4 2018

 

Teglporten - Rusmiddelcenter:

Tilsyn - Socialtilsynet