Spring til indhold

Tilskud og krav til privat pasning og private passere

Du kan få tilskud til privat pasning, hvis du ikke ønsker en fuldtidsplads i en kommunal, selvejende eller privat daginstitution. 

​Du kan få tilskud, hvis du:
•    passer dit eget barn 
•    bruger en privat pasningsordning som fx en privat børnepasser
•    bruger kombinationstilbud med både daginstitution og fleksibel pasning af privat børnepasser.

Alle private pasningsordninger skal være godkendt af Rudersdal Kommune, før du kan få tilskud.
Privat pasning er et alternativ til de øvrige tilbud. Der gælder særlig lovgivning for privat pasning. Det kan du læse mere om nederst på siden.

 

Tilskud til pasning af eget barn

Hvornår kan jeg få tilskud?

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Sådan er betingelserne for at modtage tilskud

Tilskud til en privat pasningsordning, fx privat børnepasser

Hvad er en privat pasningsordning?

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Sådan søger du om tilskud

Kommunen skal godkende pasningen

Kan privat pasning kombineres med en plads i en daginstitution?

Førskolebørn i private pasningsordninger

Tilskud til kombinationstilbud med børnehus og fleksibel pasning

Hvad er kombinationstilbud?

Kan mit barn få kombinationstilbud?

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Sådan søger du om tilskud

Kommunen skal godkende pasningen

Sådan ansætter du en privat børnepasser

Hvordan får jeg en privat børnepasser?

Hvilke udgifter og regler er der?

Ændring i en pasningsaftale med en privat børnepasser

Kommunen kan opsige en pasningsaftale

Regler og lovgivning for privat pasning

Hvis du vil klage over en afgørelse om privat pasning

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du sende en skriftlig klage til kommunen inden fire uger. Det kan du gøre på adressen rudersdal@rudersdal.dk
Herefter kan kommunen vurdere sagen igen.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som vurderer den samlede sag.
​Kommunens afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler kan ikke påklages til Ankestyrelsen.

Dagtilbudsloven

De overordnede regler for privat pasning og pasning af eget barn er beskrevet i Dagtilbudsloven i kapitel 15 og 16. Du kan også finde en beskrivelse i vejledningen til loven.

Dagtilbudsloven

Vejledning til dagtilbudsloven

Politisk beslutning om retningslinjerne for privat pasning og private pasningsordninger i Rudersdal Kommune

Kommunalbestyrelsen har i 2018 fastsat retningslinjerne for privat pasning og private pasningsordninger i Rudersdal Kommune. Du kan læse retningslinjerne her: