Spring til indhold

Tilskud og tillæg for pensionister

Du kan søge om tilskud til helbredsudgifter såsom tilskud til medicin, tandbehandling, fodpleje briller – og andre udgifter.

Du kan kun få det bevilget, hvis din økonomi er særlig vanskelig som pensionist eller som førtidspensionist efter den gamle ordning (før 1.1. 2003).

 

Sådan søger du

 

Hvem kan få hvilke tillæg?

Søg refusion for dine udgifter

Hvis du har fået bevilget helbredstillæg, og hvis tilskuddet ikke er fratrukket i din regning til behandlinger, almindelig tandbehandling og fodbehandling, så kan du søge om at få refusion for dit udlæg.

Du kan aflevere dine regninger i Borgerservice i Holte, eller du kan søge digitalt.

Søg om refusion for udlæg

Vi har ekstra travlt i øjeblikket, så du skal forvente, du får pengene 4 uger efter vi har modtaget dine regninger.

 

Har du svært ved det digitale?

Som udgangspunkt skal du bruge vores selvbetjeningsløsninger, når du søger om tilskud og tillæg til behandlinger, briller, fodpleje mm.

Har du svært ved det digitale, kan du få hjælp i Borgerservice i Holte. Husk dit NemID.

Baggrundsinformation

 • Lov om Social Pension

  I kapitel to § 14 i Bekendtgørelse af Lov om Social Pension kan du læse lovens tekst om personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg. I § 17 kan du læse om reglerne for helbredstillæg for dem, der er bevilget før 1.1.2013.

  Se § 14 og § 17

  Pensionsvejledning

  Du kan læse, hvordan kommunerne vejledes ift. til bevilling af helbredstillæg mm. Det står beskrevet i Vejledningen om folkepension efter Lov om Social Pension.

  § 14 a

  Klagevejledning

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.