Spring til indhold

Tilladelse til at aflede spildevand fra virksomheder

Hvis din virksomhed afleder processpildevand til kloak, stiller kommunen særlige krav til spildevandets kvalitet, før det må afledes. Derfor skal I have en spildevandstilladelse.

Processpildevand kan komme fra produktionen, fra rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer osv.

Om spildevandstilladelser

Hvornår skal din virksomhed have en spildevandstilladelse?

Hvordan søger din virksomhed om en spildevandstilladelse?

Få tilladelsen, inden du laver kloaksystemet og begynder at aflede spildevand

Hvorfor skal din virksomhed have en spildevandstilladelse?