Spring til indhold

Tilladelse til at aflede spildevand fra virksomheder

Hvis din virksomhed afleder processpildevand til kloak, stiller kommunen særlige krav til spildevandets kvalitet, før det må afledes. Derfor skal I have en spildevandstilladelse.

Processpildevand kan komme fra produktionen, fra rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer osv.

Om spildevandstilladelser