Spring til indhold

Terrænregulering

Som udgangspunkt må du regulere terrænet på din grund +/- 0,5 meter, så længe du holder dig mindst én meter fra naboskel. Du skal dog altid orientere dig i det gældende plangrundlag (se mere nedenfor).

Hvis du vil terrænregulere mere end +/- 0,5 meter, skal du altid søge om tilladelse hos kommunen.

Du skal også have tilladelse fra kommunen til en terrænregulering, hvis din grund tidligere er blevet terrænreguleret.

Det er dit ansvar som bygherre at sikre, at der ikke sker skade på omkringliggende bygninger, grunde, ledningsanlæg så som kloaker, vandforsyning, fibernet mv.

Før du går i gang

Tag hensyn til dine naboer

Hvor gælder reglerne for terrænregulering?

Hvilke regler gælder for terrænregulering?

Terrasser, platforme mv.