Takster for affald

Der er to slags ordninger til afhentning af affald: Valgfri ordninger og obligatoriske, som du betaler over din ejendomsskat. Her kan du se, hvad de forskellige ordninger koster om året.

Til de valgfri ordninger er:

  • Haveaffald

Denne betaler du for særskilt.

Til de obligatoriske hører:

  • Genbrugsordninger
  • Farligt affald
  • Dagrenovation
  • Henteordning for genanvendeligt affald.

Betalingen for disse tre ordninger er opdelt i et grundgebyr og en tømningspris. Størrelsen på den sidste afhænger af, hvilke ordninger du har tilmeldt dig.

Renovationstakster 2020​

Takster i 2020

Afhentning af haveaffald
Afhentning af storskrald
Dagrenovation
Farligt affald
Genbrugsordninger
Regulering af affaldsmængde

Se alle takster

Kommunalbestyrelsen fastsætter hvert år affaldsgebyrer for husholdninger og erhverv.

For husholdninger opkræver vi affaldsgebyrer over ejendomsskatten.

For virksomheder opkræver vi affaldsgebyr ved en særskilt regning, som vi sender til den virksomhedsejer, der er registreret i CVR.

Renovationstakster 2020