Sundheds- og Ældreområdets virksomhedsplan 2018

Virksomhedsplanen for Sundheds- og Ældreområdet indeholder oplysninger om områdets organisering og de 8 indsatsområder for 2018:

1. Tværgående sundhed
2. Udvikling og fornyelse
3. Ældreområdet samarbejder med borgerne
4. Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv
5. Ældreområdet yder en individuel hjælp
6. Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed
7. Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng
8. Ældreområdet fremmer et attraktivt arbejdsmiljø

 

Der er for hvert indsatsområde udarbejdet en række mål, som du kan læse i Virksomhedsplanen for 2018.

Virksomhedsplan 2018