Spring til indhold

Studerendes mulighed for at få hjælp

Som hovedregel kan studerende ikke få økonomisk hjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien.

Hvis du ikke skal læse videre

Hvis du ikke skal læse videre, har du mulighed for at henvende dig i jobcentret, stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet søge om integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Det kræver dog, at du:

  • afslutter din studentereksamen uden at søge optagelse på en videregående uddannelse
  • ikke forventer at fortsætte din uddannelse i form af en elev-, lære- eller praktikplads
  • ikke har en arbejde

Aktivering

Hvis du er berettiget til hjælp, skal du være opmærksom på, at du har pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og deltage i aktivering.

 

Spørgsmål og svar om studerende og økonomisk hjælp

Hvornår er jeg studerende?

Hvornår er jeg ikke studerende?

Kan jeg få hjælp mellem to uddannelser, når jeg er enlig forsørger under 30 år?

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg modtager uddannelseshjælp og skal starte uddannelse?