Støtte til at fastholde medarbejder

Hvis du har en medarbejder, der er på vej til en sygemelding eller allerede er sygemeldt, kan I få råd og vejledning om arbejdsfastholdelse.

Muligheder for støtte

Fast track - kom forrest til råd og vejledning
Støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdsplads
Personlig assistance

Baggrundsinfo

Rudersdal Kommune har vedtaget en erhvervs- og vækststrategi med tre overordnede mål:

  1. Rudersdal Kommune understøtter gode rammevilkår for kommunens virksomheder  og yder proaktiv myndighedsbetjening og erhvervsservice
  2. Rudersdal Kommune fremmer innovation gennem partnerskaber og gode vilkår for iværksætteri
  3. Rudersdal Kommune er en stærk sparringspartner i forbindelse med rekruttering og  fastholdelse af arbejdskraft

Læs hele strategien: