Spring til indhold

Sten- og jorddiger

Flere steder i Rudersdal Kommune kan du se diger fra ældre tider - her kan du læse mere om dem.

Information om sten- og jorddiger

Hvad er et dige?

Hvilke diger er beskyttede?

Har du et beskyttet dige på din ejendom?

Sådan ansøger du om dispensation

Hvem fører tilsyn med digerne?

Vil du vide mere?