Statsborgerskab

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

OBS

Rudersdal Kommune har valgt at udsætte den planlagte grundlovsceremoni på torsdag den 12. marts. Udsættelsen sker for at forebygge coronasmitte og på baggrund af statsministerens opfordring om at undgå smittespredning blandt andet ved ikke at give håndtryk.

‌Læs mere her‌

Deltag i grundlovsceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Rudersdal Kommune to gange om året en grundlovsceremoni. 

Tilmelding

Rudersdal Kommune afholder næste grundlovsceremoni torsdag den 24. september 2020 kl. 16 i Rådssalen på Rudersdal Rådhus, Øverødvej 2, Holte. 

Du kan tilmelde dig fra juli 2020 her på siden. 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring' 

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.