Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

 

Se også tema om ny affaldsordning‌

Hvad skal sorteres fra?
Hvor mange beholdere får jeg?
Hvad er målene på de nye beholdere?
Kan jeg vælge kun at have én beholder?
Er det frivilligt, om jeg vil sortere?
Hvor ofte bliver de nye beholdere til genanvendeligt affald tømt?
Hvor ofte bliver sækken med dagrenovationen (det resterende husholdningsaffald) tømt fremover?
Hvor mange containere kommer der i områder med fællesløsning?
Hvad koster den nye ordning for min husstand?
Får alle beholdere på egen grund?
Hvilke krav er der til placering af affaldsbeholdere?
Skal jeg udskifte mit stativ til dagrenovation?
Hvordan sikrer kommunen, at affaldet ikke blandes sammen?
Hvem skal betale til den nye ordning?
Hvem betaler for anlæg af affaldsskur, nedgravede beholdere eller anden affaldsløsning?
Hvordan skal jeg sortere affaldet i min bolig?
Hvornår skal jeg sortere madaffald?
Kan vi fortsætte med at bruge affaldsskakter til dagrenovation?
Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi bygger affaldsskur?