Spring til indhold

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning er til dig, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Undervisningen skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af din funktionsnedsættelse, så du får bedre muligheder for at deltage i samfundslivet.  

 

Om specialundervisning for voksne