Spring til indhold

Snerydning på din vej

Som grundejer har du pligt til at sørge for, at gående kan færdes på fortovet ud for din ejendom uden at komme til skade.

Derfor skal du rydde sne og sørge for, at der ikke er glat på fortov (alle slags fortov, uanset type belægning, altså bl.a. også grusfortov) eller sti ud for din ejendom. Det samme gælder trapper til din ejendom.

På den måde sikrer du, at du kan få hentet alt dit affald, og skraldemanden får en god arbejdsdag,

Læs også om Rudersdal Kommunes vinteropgaver:

‌Kommunens vintervedligeholdelse‌

Om vintervedligeholdelse

Retningslinjer for vintervedligeholdelse

  • Læs om retningslinjerne for vintervedligeholdelse, bl.a. kan du læse, hvilken form for snerydning der udføres i vej-klasserne 1-3 og sti-klasserne 1-2.

    Brug "trafikkortet"

    På Vejdirektoratets portal "Trafikkortet" kan du følge med i vintervedligeholdelsen i Rudersdal Kommune og få et overblik over, hvor vi aktuelt fjerner sne og is.

    Her kan du også se, hvornår der sidst er blevet vintervedligeholdt på en given vej eller sti, ligesom du kan se, om der er ryddet mellem f.eks. hjem og arbejdsplads (vha. "Søg rute").

    Trafikkortet (Vejdirektoratet)