Snerydning på din vej

Som grundejer har du pligt til at sørge for, at gående kan færdes på fortovet ud for din ejendom uden at komme til skade.

Derfor skal du rydde sne og sørge for, at der ikke er glat på fortov (alle slags fortov, uanset type belægning, altså bl.a. også grusfortov) eller sti ud for din ejendom. Det samme gælder trapper til din ejendom. Læs også om Rudersdal Kommunes vinteropgaver:

‌Kommunens vintervedligeholdelse‌

Om vintervedligeholdelse

Særligt for private fællesveje og stier
Brug kun grus og sand
Her finder du gruset

Retningslinjer for vintervedligeholdelse

Læs om retningslinjerne for vintervedligeholdelse, bl.a. kan du læse, hvilken form for snerydning der udføres i vej-klasserne 1-3 og sti-klasserne 1-2.

Brug "Trafikkortet" til at se status på vintervedligeholdelse

På Vejdirektoratets portal "Trafikkortet" kan du følge med i vintervedligeholdelsen i Rudersdal Kommune og få et overblik over, hvor vi aktuelt fjerner sne og is.

Her kan du også se, hvornår der sidst er blevet vintervedligeholdt på en given vej eller sti, ligesom du kan se, om der er ryddet mellem f.eks. hjem og arbejdsplads (vha. "Søg rute").

Trafikkortet (Vejdirektoratet)