Skorstensfejning

Hvis du har et ildsted i din bolig, skal din skorsten typisk renses 1-2 gange om året.

Rudersdal Kommune har indgået aftale med to skorstensfejere. Hvis du vælger en anden skorstensfejer, skal du sørge for at orientere skorstensfejeren, som kommunen har indgået aftale med – denne fører nemlig kartotek over, hvem der fejer skorstene på hvilke adresser.

I Rudersdal Kommune varetager skorstensfejer Georg Gustavsen fejningen for tidligere Birkerød Kommune, og skorstensfejer Anders Mynster varetager fejningen for tidligere Søllerød Kommune.

Kontaktoplysninger

Skorstensfejer Georg Gustavsen, Stavnsholtsvej 207, 3460 Birkerød, tlf. 48 28 03 31 (bedst mellem kl. 8 og 10).

Skorstensfejermester Anders B. Mynster, tlf. 21 45 81 03 (hverdage mellem kl. 7 og 14), email: mynne@live.com