Spring til indhold

Serviceordning private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se i "Baggrundsinformation".

På baggrund af en beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 6. februar 2019, om at Rudersdal Kommune påbegynder afviklingen af serviceordningerne med virkning pr. 31.12.2020, indgås der ikke nye aftaler om serviceordning.

Rudersdal Kommune har tilbudt – mod betaling – to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje. Ordningerne fritager dog ikke grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven. Læs mere nederst på siden.

Standardvedtægter til at etablere et vejlaug fx for vintertjeneste

Oversigt over alle private fællesveje i Rudersdal Kommune

Deltagelse i serviceordningerne er markeret med grønt.

På kortet kan du finde din egen private fællesvej og se, hvilken ordning der gælder. Klik ind på kortet, zoom eller søg på din adresse, HUSK også husnummer.

Hvad indeholder serviceordningen?

B-ordningen

C-ordningen

Sådan til- og afmelder I jer en ordning

Regulering af priser og opkrævning af penge

Regler og rettigheder

Grundejerens forpligtelser på en privat fællesvej

Som grundejer har du pligt til selv at være med til at vedligeholde en privat fællesvej. Det er de grundejere, som grænser op til vejen og har vej-ret til den, som også har ansvaret for, at vejen er i brugbar stand og ikke udgør en risiko for færdslen.

Ansvaret gælder:

  • Kørebaner
  • Fortove
  • Rabatter (herunder beplantning)
  • "Vejudstyr" som kantstene, riste og skilte

Ansvaret omfatter:

  • Vedligeholdelse
  • Renholdelse
  • Snerydning og glatførebekæmpelse. Obs: Brug ikke salt og lignende på flisebelægninger, da det kan ødelægge fliserne. Brug i stedet grus, sand eller lignende.

Grundejerne skal ikke vedligeholde forskellige ledninger (hovedkloakledninger, hovedvandledninger, kabler m.v.) eller retablere efter ledningsarbejder. Det er ledningsejerens ansvar.

Om vej-ret

Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej- eller sti som færdselsareal for ejendommen.

Ejeren af en ejendom skal have vej-ret til en privat fællesvej- eller sti for at kunne benytte vejen som adgangsvej til sin ejendom. Læs mere i Rudersdal Kommunes vinterregulativ.

Privatvejslovens bestemmelser om private fællesveje

Loven skal medvirke til at sikre, at private fællesveje er indrettet teknisk forsvarligt, at vejene er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejene, og at private beboeres dispositioner i forbindelse med vejene ikke strider mod den offentlige planlægning.

Lov om private fællesveje (Retsinformation)