Samrådet for domfældte udviklingshæmmede

Samrådet behandler sager om sigtede eller domfældte udviklingshæmmede borgere i 27 kommuner i Region Hovedstaden.
 

Om Samrådet for domfældte udviklingshæmmede

Samrådets opgaver
Samrådets sammensætning
Kontakt