Spring til indhold

Samrådet for domfældte udviklingshæmmede

Samrådet behandler sager om sigtede eller domfældte udviklingshæmmede borgere i 27 kommuner i Region Hovedstaden.

Om Samrådet for domfældte udviklingshæmmede