Sådan sorterer du dit affald

Du kan komme af med dit affald på en række forskellige måder afhængig af, hvilken slags affald der er tale om, og hvor meget du har. Du kan altid bruge genbrugspladsen, men kan også komme af med fx papir og glas i lokale containere rundt omkring.

For nogle typer affald, fx storskrald og haveaffald, tilbyder vi en ordning, du kan tilmelde dig.

Både af hensyn til miljøet og vores ønske om at genbruge meget mere er det afgørende, at affaldet afleveres det rigtige sted, efter du først har sorteret (og adskilt) affaldet så godt som muligt.

Herunder kan du se, hvilke ordninger Rudersdal Kommune tilbyder.

Se også Norfors' guide til hvordan du finder den rigtige container, når du tager på genbrugspladsen:

Se Norfors’ guide til sortering

Affaldstyper til sortering

Batterier og småt elektronik
Farligt affald (fx husholdningskemikalier og olie)
Glasemballage
Haveaffald
Husholdningsaffald / dagrenovation
Jern og metal
Maling
Medicin
Plastic
Papir