Sådan sorterer du dit affald

Restaffald og genanvendeligt affald henter kommunen ved eller helt tæt på dit hjem. Genbrugsordningen for genanvendeligt affald indsføres i løbet af 2020 for alle borgere i hele kommunen. Du får besked i din E-boks, når vi kommer til dit område. Indtil da kan du anvende genbrugspladsen til at bortskaffe dit genanvendelige affald. 

For storskrald og haveaffald, kan du vælge at tilmelde dig kommunens ordning eller du kan bruge genbrugspladsen.

Af hensyn til miljøet og klimaet er det kommunens mål,  at nå 50% genanvendelise af husholdningsaffald i 2022.  For at nå målet, er det afgørende, at affaldet sorteres rigtig.  Nedenfor kan du læse mere om hvordan du skal sortere. 

Affaldstyper til sortering

Plast
Pap
Papir
Glas
Metal
Restaffald
Glas og papir-kuber
Haveaffald
Storskrald
Farligt affald (fx husholdningskemikalier og olie)
Batterier og småt elektronik

Hvor rent skal affaldet være? Og husk, når du sorterer...

Tøm emballager for madrester

For at affaldet kan genanvendes, skal du tømme metal-, plast- og glasemballager for madrester. Skrab fx rester af syltetøj ud af glasset og tøm ketchupflasken, så godt du kan. Du skal ikke bruge varmt vand eller sæbe for at få emballagen ren – så går miljøgevinsten tabt. Brug fx opvaskevandet eller vandet fra kartoflerne til at skylle emballagen. Er der meget madaffald i emballagen, som er umuligt at få ud, skal du hellere lægge det i beholderen til restaffald.

 

LÆG AFFALDET LØST I BEHOLDERNE 

Det genanvendelige affald skal lægges løst ned i beholderen. Det må ikke være pakket ind i poser eller lignende, da det gør den videre sortering vanskelig og forringer muligheden for at genanvende affaldet. Plast må dog gerne afleveres i plastposer uden knude på. 

 

SKIL AFFALDET AD, HVIS DU KAN

Hvis affaldet består af flere slags materialer – fx en vinboks af pap med plastikhåndtag og pose indeni – skal du skille det ad og lægge det i hver sin beholder. Og plastik skal tages af magasiner, før de smides i papirbeholderen.

TAG LÅGET AF

Låg af metal og plastik skal tages af og lægges i beholderne til hhv. metal og plastik. Dette gælder også plastflasker med plastlåg.

 

HVAD ER DER MEST AF?

Skal du smide noget ud, som består af flere typer materialer, du ikke selv kan skille ad, skal du vurdere, hvilket materiale der er mest af og lægge affaldet i den pågældende affaldsbeholder. En køkkensaks af metal med plastikhåndtag hører fx til i metal.

 

SAMMENSATTE MATERIALER

Noget affald er sammensat af flere materialer, der ikke kan skilles ad på behandlingsanlægget. Fx pap og plast i mælkekartoner samt metal og plast i chipsposer. Disse typer affald kan ikke genanvendes og skal derfor i beholderen til restaffald.

Se også Regulativ for husholdningsaffald

Hent sorteringsvejledning for den nye affaldsordning for genanvendeligt affald via nedenstående links

For dig der har fællesordning:

Sorteringsvejledning -fællesordning

Sorting guide -shared waste containers, english version

For dig der har egne beholdere:

Sorteringsvejledning -egne beholdere

Sorting guide, houses with private waste bins, english version