Sådan sorterer du dit affald

Du kan komme af med dit affald på en række forskellige måder afhængig af, hvilken slags affald der er tale om, og hvor meget du har.

Både af hensyn til miljøet og vores ønske om at genbruge meget mere er det afgørende, at affaldet afleveres det rigtige sted.

Derfor er det vigtigt, at du sorterer affaldet så godt som muligt, før du afleverer det. Fx er det et krav, at du adskiller plastic og jern. Tager du en tur på genbrugspladsen, kan du altid spørge mændene på pladsen – de skal nok hjælpe 

Herunder kan du se, hvilke ordninger vi kan tilbyde. Se også den komplette guide til sortering af affald.

Se Norfors’ guide til sortering

 

Affaldstyper til sortering

Batterier og småt elektronik
Farligt affald (fx husholdningskemikalier og olie)
Glasemballage
Haveaffald
Husholdningsaffald / dagrenovation
Jern og metal
Maling
Medicin
Papir