Spring til indhold

Sådan får du fjernvarme eller naturgas

Kollektiv forsyning i Rudersdal Kommune

Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres af Norfors (primært affaldsvarme) og Holte Fjernvarme (blanding af naturgas og affaldsvarme). Naturgas distribueres af EVIDA. Vil du vide mere om tilslutning, priser, konkrete planer for dit område med mere, skal du tage kontakt til Norfors (fjernvarme) eller Evida (naturgas).

Ved akutte problemer med din varmeforsyning skal du kontakte forsyningsselskabet direkte. Se kontaktoplysninger på forsyningerne nedenfor.

Naturgas
Evida (tidligere HMN GasNet)
Gladsaxe Ringvej 11, 2860 Søborg
Telefon: 62 25 90 00
E-mail: evida@evida.dk
Website: www.evida.dk
Fjernvarme
Norfors I/S
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 05 00
E-mail: norfors@norfors.dk
Website: www.norfors.dk 

Hvilke områder er dækket af fjernvarme eller naturgas

Søg på din adresse neden for og se, om der er tilslutningspligt og i givet fald til hvilken type.

Hvis din adresse  ligger inden for et kollektivt forsynet område, og har du ikke allerede kollektiv varmeforsyning, har Norfors eller Evida pligt til at forsyne dig, hvis du ønsker det.

Tilslutnings- og forsyningspligt

Der er tilslutningspligt til enten fjernvarme eller naturgas ved "ny bebyggelse" i størstedelen af Rudersdal Kommune. Det betyder, at hvis du bygger nyt, eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes, har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde.

Ønsker du at fritages for tilslutningspligten? 

Der er tilfælde, hvor du skal søge dispensation fra tilslutningspligten hos Rudersdal Kommune, og tilfælde, hvor du ikke behøver. Læs reglerne for dispensation nedenfor.

Regler for dispensation

Forbud mod oliefyr i fjernvarme og naturgasområder

Pr. 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at skifte til nyt oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme eller naturgas.  Borger kan se sine muligheder for tilslutning til kollektiv varmeforsyning Sådan får du fjernvarme eller naturgas

Oliefyr er den individuelle forsyningskilde, der udleder mest CO2 og der er derfor meget at spare i klimaregnskabet ved at gå væk fra oliefyr og over til fx fjernvarme, naturgas, varmepumper eller solvarme.

Hvis du tidligere har haft et oliefyr, og det ikke længere benyttes, er det vigtigt, at du afmelder den tilhørende olietank og får den sløjfet eller helt fjernet. 

Læs mere om olietanke

ALTERNATIVER TIL KOLLEKTIV VARMEFORSYNING

I områder uden mulighed for kollektiv forsyning opfordrer vi til, at du benytter dig af grønne opvarmningsformer, som fx varmepumper eller tilsvarende. 

Sådan får du en varmepumpe

Sådan får du jordvarme