Spring til indhold

Sådan får du fjernvarme eller naturgas

I Rudersdal Kommunes varmeplan fremgår det, hvilke muligheder der er for kollektiv varmeforsyning i form af enten fjernvarme eller naturgas. Søg på din adresse neden for og se, om der er tilslutningspligt og til hvilken type.

I områder uden mulighed for kollektiv forsyning opfordrer vi til, at du benytter dig af grønne opvarmningsformer, som fx varmepumper eller tilsvarende. 

Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres af Norfors (primært affaldsvarme) og Holte Fjernvarme (blanding af naturgas og affaldsvarme). Naturgas distribueres af EVIDA.

Tilslutnings- og forsyningspligt

Der er tilslutningspligt til enten fjernvarme eller naturgas ved "ny bebyggelse" i størstedelen af Rudersdal Kommune. Det betyder, at hvis du bygger nyt, eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes, har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde.

Søg på din adresse neden for og se, om der er tilslutningspligt. Samtidig er der også forsyningspligt i disse områder, hvilket betyder, at forsyningsselskabet har pligt til at forsyne alle evt. nye kunder til enhver tid.

Hvilke områder er dækket af fjernvarme eller naturgas

 

Regler for dispensation

Hvornår og hvordan skal du søge om dispensation fra tilslutningspligten?

Hvornår behøver du ikke at søge om dispensation fra tilslutningspligten?

Oliefyr

Pr. 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at erhverve sig et nyt oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme eller naturgas. Oliefyr er den individuelle forsyningskilde, der udleder mest CO2, og der er derfor meget at spare i klimaregnskabet ved at gå væk fra oliefyr og over til fx fjernvarme, naturgas, varmepumper eller solvarme.

Hvis du tidligere har haft et oliefyr, og det ikke længere benyttes, er det vigtigt, at du afmelder den tilhørende olietank og får den sløjfet eller helt fjernet.

Læs mere om olietanke