Sådan får du fjernvarme eller naturgas

I Rudersdal Kommunes varmeplan fremgår det, hvilke muligheder der er for kollektiv varmeforsyning, i form af enten fjernvarme eller naturgas. Søg på din adresse nedenfor og se om der er tilslutningspligt og til hvilken type.

I områder uden mulighed for kollektiv forsyning opfordres der til, at man benytter sig af grønne opvarmningsformer, som fx varmepumper eller tilsvarende. 

Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres af Norfors (primært affaldsvarme) og Holte Fjernvarme (blanding af naturgas og affaldsvarme). Naturgas distribueres af HMN Naturgas.

Tilslutnings- og forsyningspligt

Der er tilslutningspligt til enten fjernvarme eller naturgas ved "ny bebyggelse" i størstedelen af Rudersdal Kommune. Det betyder, at hvis der bygges nyt, eller varmeforsyningen udskiftes (det gælder også for eksisterende bebyggelse), har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde.

Søg på din adresse nedenfor og se om der er tilslutningspligt. Samtidig er der også forsyningspligt i disse områder, hvilket betyder, at forsyningsselskabet har pligt til at forsyne alle evt. nye kunder, til enhver tid.

Hvilke områder er dækket af fjernvarme eller naturgas

 

Regler for dispensation

Det er muligt at søge om dispensation fra tilslutning til naturgas, hvis du ønsker en mere grøn varmeforsyning, fx varmepumper​ eller jordvarme​. Det er også muligt at søge om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme, hvis du opfører dit hus som et lavenergi byggeri og vil installere en varmepumpe.

Du skal sende din ansøgning til tom@rudersdal.dk 

Der er ikke nogen formkrav, men for at vi kan behandle ansøgningen, skal den som minimum indeholde følgende informationer:

  • Begrundelse for din ansøgning.
  • Hvilken energikilde ønsker du i stedet.
  • Er der tale om eksisterende eller ny bebyggelse (og er det lavenergi).
  • Hvilke adresse drejer det sig om.

Oliefyr

Pr. 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at erhverve sig et oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme eller naturgas. Oliefyr er den individuelle forsyningskilde, der udleder mest CO2 og der er derfor meget at spare i klimaregnskabet ved at gå væk fra oliefyr og over til fx fjernvarme, naturgas, varmepumper eller solvarme.

Hvis du tidligere har haft et oliefyr, og det ikke længere benyttes, er det vigtigt, at du afmelder den tilhørende olietank og får den sløjfet eller helt fjernet.

Læs mere om olietanke