Spring til indhold

Sådan får du fjernvarme

Kollektiv forsyning i Rudersdal Kommune

Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres af Norfors (primært affaldsvarme) og Holte Fjernvarme (blanding af naturgas og affaldsvarme).

Vil du vide mere om tilslutning, priser, konkrete planer for dit område med mere, skal du tage kontakt til Norfors (fjernvarme) eller Evida (naturgas).

Plan for mere fjernvarme i Rudersdal

Norfors har i efteråret 2021 præsenteret Rudersdal Kommune for et foreløbigt potentiale for, hvor fjernvarmen kan udbygges frem til 2030. 

Læs dagsorden og se kort over Norfors udkast til potentielle fjernvarmeområder her:

Norfors kort for potentielle fjernvarmeområder pr. 2021. 

Bemærk: Ovenstående viser potentielle fjernvarmeområder, men er ikke et udtryk for den endelig varmeplan, som først forventes færdiggjort i første halvår af 2022.

Rækkefølge og tidshorisonten for hvor og hvornår de nye fjernvarmeområder bliver etableret og hvor varmen skal komme fra, er ved at blive konkretiseret af Norfors og Rudersdal Kommune.

Det betyder, at der måske kan komme ændringer i forhold til Norfors præsenterede potentiale vurdering fra 2021. 

Ved akutte problemer med din varmeforsyning skal du kontakte forsyningsselskabet direkte. Se kontaktoplysninger på forsyningerne nedenfor.

Fjernvarme
Holte Fjernvarme
Savsvinget 2 2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 05 00
Mail: til@holte-fjernvarme.dk
http://holte-fjernvarme.dk
Fjernvarme
Norfors I/S
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 05 00
Mail: norfors@norfors.dk
www.norfors.dk 
 

Hvilke områder er dækket af fjernvarme

Søg på din adresse neden for og se, om der er tilslutningspligt og i givet fald til hvilken type.

Hvis din adresse  ligger inden for et kollektivt forsynet område, og har du ikke allerede kollektiv varmeforsyning, har Norfors eller Holte Fjernvarme pligt til at forsyne dig, hvis du ønsker det.

Tilslutnings- og forsyningspligt

Der er tilslutningspligt til fjernvarme ved "ny bebyggelse" i størstedelen af Rudersdal Kommune. Det betyder, at hvis du bygger nyt, eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes, har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde.

Ønsker du at fritages for tilslutningspligten? 

Der er tilfælde, hvor du skal søge dispensation fra tilslutningspligten hos Rudersdal Kommune, og tilfælde, hvor du ikke behøver. Læs reglerne for dispensation nedenfor.

Regler for dispensation

Forbud mod oliefyr i områder med kollektiv varmeforsyning

Pr. 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at skifte til nyt oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme eller naturgas. Se dine muligheder for tilslutning til kollektiv varmeforsyning ved at søge på kortet herover.

Oliefyr er den individuelle forsyningskilde, der udleder mest CO2 og der er derfor meget at spare i klimaregnskabet ved at gå væk fra oliefyr og over til fx fjernvarme, naturgas, varmepumper eller solvarme.

Hvis du tidligere har haft et oliefyr, og det ikke længere benyttes, er det vigtigt, at du afmelder den tilhørende olietank og får den sløjfet eller helt fjernet. 

Læs mere om olietanke

Naturgas

Individuel naturgas distribueres af EVIDA. Har du spørgsmål til din naturgas, eller ønsker du at blive frakoblet naturgas, skal du kontakte EVIDA eller dér, hvor du køber naturgas.

ALTERNATIVER TIL KOLLEKTIV VARMEFORSYNING

I områder uden mulighed for kollektiv forsyning opfordrer vi til, at du benytter dig af grønne opvarmningsformer, som fx varmepumper eller tilsvarende. 

Sådan får du en varmepumpe

Sådan får du jordvarme