Spring til indhold

Sådan får du en varmepumpe

Hvis du ønsker at etablere en varmepumpe til et jordvarmeanlæg, skal du have en tilladelse.

Du skal ikke søge om tilladelse til at etablere luft til luft-varmepumper og luft til vand-varmepumper. Dog skal der i de fleste tilfælde ansøges om dispensation fra tilslutningspligt, hvis der tilslutningspligt til f.eks. naturgas.

Regler for dispensation til varmepumper

Der er tilslutningspligt til enten fjernvarme eller naturgas ved "ny bebyggelse" i størstedelen af Rudersdal Kommune. Det betyder, at hvis du bygger nyt, eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes, har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde. I nogle tilfælde vil der ikke være behov for at søge dispensation fra tilslutningspligten.

Læs mere om tilslutningspligt og i hvilke tilfælde den gælder, samt mulighed for dispensation her:

‌Tilslutningspligt til fjernvarme og naturgas‌

Skriv din adresse og husnummer i feltet herunder for at se om der er tilslutningspligt og til hvilken type.

 

Varmepumper – læs her før du køber

Bygningsreglementet

Din varmepumpe-installation skal overholde bygningsreglementet.

Bygningsreglement