Sådan får du en varmepumpe

Hvis du ønsker at etablere en varmepumpe til et jordvarmeanlæg, skal du have en tilladelse.

Du skal ikke søge om tilladelse til at etablere luft til luft-varmepumper og luft til vand-varmepumper.

Regler for tilladelse til jordvarme

Reglerne er, at i den største del af kommunen skal borgerne være tilsluttet enten fjernvarme eller naturgas.

Tilslutningspligten træder i kraft, når der bygges nyt hus, eller hele varmesystemet udskiftes.

I områder med naturgas har Rudersdal Kommune dog vedtaget, at der kan gives dispensation for tilslutningspligten til at købe en varmepumpe. Hvis du bor i et område med tilslutningspligt til naturgas, så kontakt kommunen på tom@rudersdal.dk.

Varmepumper – læs her før du køber

Søg om varmepumpe til jordvarmeanlæg
Om valg og installation af varmepumper
Varmepumper er ikke lydløse
Hvilke støjgrænser gælder?

Bygningsreglementet

Din varmepumpe-installation skal overholde bygningsreglementet.

Bygningsreglement