Spring til indhold

Sådan søger du om hjemmepleje

Hvis du har behov for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet, har du mulighed for at få hjælp og støtte i Social og Sundhed. Læs mere om dine muligheder nedenfor.

 

Rehabilitering og hjemmehjælp

Leverandører af personlig og praktisk hjælp

Baggrundsinformation

 • Lovgivning

  Visitation til rehabiliteringsforløb og personlig hjælp og pleje sker efter servicelovens §§ 83 og 83a. 

  Tilsynsrapporter

  Find alle tilsynsrapporter vedrørende hjemmepleje på følgende side:

  Tilsyn​

  Klagevejledning

  Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

  Klagen rettes til:

  Social og Sundhed
  Stationsvej 36
  3460 Birkerød

  eller den kan sendes på sikker mail via Digital Post på følgende link: Social og Sundhed​.

  Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Myndighed i Social og Sundhed.
  tlf. 46 11 50 00

  Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.