Spring til indhold

Sådan søger du om hjemmepleje

Hvis du har behov for hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet, har du mulighed for at få hjælp og støtte i Social og Sundhed. Læs mere om dine muligheder nedenfor.

 

Rehabilitering og hjemmehjælp

Leverandører af personlig og praktisk hjælp

Baggrundsinformation

Lovgivning

Visitation til rehabiliteringsforløb og personlig hjælp og pleje sker efter servicelovens §§ 83 og 83a. 

Tilsynsrapporter

Find alle tilsynsrapporter vedrørende hjemmepleje på følgende side:

Tilsyn​

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de 4 uger.

Klagen rettes til:

Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød

eller den kan sendes på sikker mail via Digital Post på følgende link: Social og Sundhed​.

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Myndighed i Social og Sundhed.
tlf. 46 11 50 00

Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.